Anmälningstiden har upphört.

För andra än HUS föreningar avgörs från fall till fall om de kan vara med. Om du representerar en instans som vill ha en kontroll på Gulisäventyret ska du kontakta oss.

För att Gulisäventyret ska löpa smidigt och vara schysst och roligt måste alla kontroller uppfylla följande krav:

  • Den uppgift som lagen ska göra vid kontrollen får inte innehålla alkohol, tvång eller förlöjligande av deltagarna.
  • Anvisningarna för uppgiften och själva uppgiften ska kunna klaras av på ca 10 minuter.
  • Uppgiften kan utföras på åtminstone två platser, så att två lag kan klara av kontrollen samtidigt.
  • Kontrollerna är öppna kl. 16.00 - 20.00.
  • Uppgiften kan utföras också på engelska.
  • De som ansvarar för en kontroll ska kunna ange lagens poäng elektroniskt (det vill säga att man har tillgång till en smartmobil, tablett eller dator med internetkontakt).

Läs mera om hur en bra kontroll ser ut och om lyckade beskrivningar av kontroller.